TIN TỨC CÁC BÁO

Tin tức giáo dục

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS NĂM HỌC 2017-2018

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS NĂM HỌC 2017-2018

Nhằm Tạo điều kiện giao lưu và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa CB-GV của nhà trường với CB-GV của các trường bạn; qua buổi báo cáo cán bộ quản lý, giáo viên trao đổi, thảo luận về những...