TIN TỨC CÁC BÁO

Tin tức giáo dục

LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2018-2019

LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2018-2019

Năm học 2018-2019 với chủ đề Tiếp tục đổi mới công tác quản lí nâng cao chất lượng dạy và học, năm học mà toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện cuộc vận động Học tập và làm...

Tin tức

LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2018-2019

LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2018-2019

Năm học 2018-2019 với chủ đề Tiếp tục đổi mới công tác quản lí nâng cao chất lượng dạy và học, năm học mà toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện cuộc vận động Học tập và làm...