Tin tức giáo dục

HỖ TRỢ QUÀ TẾT TRUNG THU VÀ HỌC BỖNG CHO CÁC EM HỌC SINH NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU 2018

HỖ TRỢ QUÀ TẾT TRUNG THU VÀ HỌC BỖNG CHO CÁC EM HỌC SINH NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU 2018

Ngày 22/09/2018 (13/08/2018 ÂL) Trường THCS Vĩnh Bình Nam 1 đã phối hợp với Huyện Đoàn Vĩnh Thuận tổ chức trao quà tết trung thu cho các em học sinh nhân dịp Tết trung thu 2018. Các suất quà...

Tin tức

HỖ TRỢ QUÀ TẾT TRUNG THU VÀ HỌC BỖNG CHO CÁC EM HỌC SINH NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU 2018

HỖ TRỢ QUÀ TẾT TRUNG THU VÀ HỌC BỖNG CHO CÁC EM HỌC SINH NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU 2018

Ngày 22/09/2018 (13/08/2018 ÂL) Trường THCS Vĩnh Bình Nam 1 đã phối hợp với Huyện Đoàn Vĩnh Thuận tổ chức trao quà tết trung thu cho các em học sinh nhân dịp Tết trung thu 2018. Các suất quà...