TỔ TỰ NHIÊN

Nguyễn Hoàng Anh- Giáo viên Toán- Lý kiêm Tổ trưởng tổ KHTN

Đỗ Văn Tới- Giáo viên Sinh học kiêm Tổ phó tổ KHTN

Trương Thị Tâm Nguyên- Giáo viên Hóa học

Nguyễn Văn Cường- Giáo viên Sinh-Hóa

Vũ Hữu Thanh- Giáo viên Toán- công nghệ

Nguyễn Thị Thu Yến- Giáo viên Toán

Nguyễn Thị Hoa- Giáo viên Toán

Nguyễn Thị Diễm Ngân- Giáo viên Vật lý

Bùi Văn Xim, Giáo viên Toán

Hồ Ngọc Thật- Giáo viên Sinh