Nguyễn Văn Bạo
 • Nguyễn Văn Bạo
 • Ban Giám Hiệu
 • P.Bí thư chi bộ - Chủ tịch Công đoan - Hiệu phó
 • 0344419393
 • nvbao@vinhthuan.edu.vn
 • Quản lý công tác chuyên môn THCS
Đặng Thị Mỹ Trang
 • Đặng Thị Mỹ Trang
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
 • 0913131411
 • dtmtrang@vinhthuan.edu.vn
 • Quản lý chung