Thành tích nhà trường

Năm 2013-2014 

Năm học 2016-2017

Năm học 2017-2018

Cô Đặng Thị Mỹ Trang – Bí thư chi bộ

Nhận giấy chứng nhận Chi bộ đạt trong sạch vững xuất sắc tiêu biểu năm 2018.