TỔ XÃ HỘI

Nguyễn Văn Bạo, Phó Hiệu trưởng. Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiếng Anh

Phạm Vũ Phương- Giáo viên Tiếng Anh Kiêm Tổ trưởng chuyên môn tổ KHXH

Phạm Ngọc Trân- Giáo viên Ngữ văn kiêm Tổ phó chuyên môn tổ KHXH

Trần Thạch Mal- Giáo viên Sử- Địa

Danh Dệ- Giáo viên Sử- Địa

Bùi Minh Khải- Giáo viên Tiếng Anh

Lê Ngọc Bích- Giáo viên Tiếng Anh

Nguyễn Thị Thúy- Giáo viên GDCD- Sử kiêm phụ trách thiết bị

Lê Ngọc Cẩm- Giáo viên GDCD- Sử

Phạm Thị Nhanh- Giáo viên GDCD kiêm phụ trách thư viện

Võ Thị Út- Giáo viên Ngữ văn

Nguyễn Văn Tâm- Giáo viên Ngữ văn

Nguyễn Công Dững- Giáo viên Ngữ văn

Nguyễn Hồng Phi Long- Giáo viên Ngữ văn

Trần Văn Đông- Giáo viên Lịch sử, kiêm Kế toán

Huỳnh Thị Hậu Giang- Giáo viên Tiếng Anh _Tiểu học