Thống kê Chất lượng Giáo dục năm học 2019-2020 trường THCS Vĩnh Bình Nam 1

Thống kê Chất lượng Giáo dục năm học 2019-2020 trường THCS Vĩnh Bình Nam 1

Lượt xem:

0-1920_CLBM theo giáo viên cả năm ...
Tài liệu tham khảo dùng cho học sinh tự học tại nhà từ ngày 10 đến 15/02/2020(Nội dung ôn từ tuần 23,24) năm học 2019-2020

Tài liệu tham khảo dùng cho học sinh tự học tại nhà từ ngày 10 đến 15/02/2020(Nội dung ôn từ tuần 23,24) năm học 2019-2020

Lượt xem:

1. Môn Toan-ly-CN-Hoa-Sinh-Tự học 2. Môn Văn-tự học 3. Môn Tin học-TD-MT- Tự học 4. Câu hỏi tự ôn tập Hóa 8-9 5. Môn Anh-Sử-Địa- tự học 6. Nội dung ôn tập nhạc_tuần 23-24 ...
Kế hoạch công tác chuyên môn tháng 01/2020

Kế hoạch công tác chuyên môn tháng 01/2020

Lượt xem:

...
Trang 1 / 41234 »