TỔ NĂNG KHIẾU

Lê Tuyết Dình- Giáo viên Tin học kiêm Tổ trưởng chuyên môn tổ Năng khiếu và phụ trách trang website trường

Văn Minh Trí- Giáo viên Thể dục

Trần Trọng Nghĩa- Giáo viên Thể dục

Phạm Thị Bé Thi- Giáo viên Mỹ thuật

Phan Thế Sơn- Giáo viên Tin học kiêm Tổng phụ trách Đội và hỗ trợ Trang website nhà trường

Nguyễn Thị Tha- Giáo viên Tin học