TỔ NĂNG KHIẾU

Lê Tuyết Dình- Giáo viên Tin học, phụ trách trang website trường

Văn Minh Trí- Giáo viên Thể dục

Trần Trọng Nghĩa- Giáo viên Thể dục

Phạm Thị Bé Thi- Giáo viên Mỹ thuật, Kiêm tổ trưởng tổ năng khiếu

Phan Thế Sơn- Giáo viên Tin học kiêm Tổng phụ trách Đội và hỗ trợ Trang website nhà trường

Nguyễn Thị Tha- Giáo viên Tin học