Thời khóa biểu dạy học trực tuyến khối 9 học kỳ 1, năm học 2021-2022

Thời khóa biểu dạy học trực tuyến khối 9 học kỳ 1, năm học 2021-2022

Lượt xem:

Căn cứ công văn số 6716/VP-TH ngày 04 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chủ trương về việc cho học sinh khối 9 và khối 12 được học qua môi trường internet từ ngày 06/9/2021 đến ngày 20/9/2021; Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của SGD&ĐT tỉnh Kiên Giang và sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thuận. Từ... ...
Chương trình họp hội đồng, chuyên môn tháng 09/2021

Chương trình họp hội đồng, chuyên môn tháng 09/2021

Lượt xem:

Công văn họp CM tháng 9 ...
Thông báo hướng dẫn cha (mẹ) học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến lớp 1 và lớp 6 của trường Tiểu học và trung học cơ sở Vĩnh Bình Nam 1

Thông báo hướng dẫn cha (mẹ) học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến lớp 1 và lớp 6 của trường Tiểu học và trung học cơ sở Vĩnh Bình Nam 1

Lượt xem:

Thông báo hướng dẫn cha (mẹ) học sinh có nguyện vọng đăng ký cho con vào học lớp 1 và lớp 6 tại trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1 :  – Hình thức đăng ký trực tiếp từ ngày 11/6/2021 đến hết ngày 16/7/2021 theo thông báo trên website:  c2vinhbinhnam1.vinhthuan.edu.vn của nhà trường. – Thời gian đăng ký trực tuyến: từ 19/7/2021 đến hết ngày 31/7/2021. Cách thức đăng ký trực tuyến... ...
Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1 tham gia tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý sử dụng Sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021-2022

Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1 tham gia tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý sử dụng Sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021-2022

Lượt xem:

Căn cứ công văn số 1239/SGDĐT-GDTrH&GDTX, ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý sử dụng sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021-2022; Thực hiện công văn số 134/TB-PGDĐT, ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận về việc tổ chức tập huấn giáo viên, cán bộ quản... ...
Hướng dẫn ôn tập học kỳ 2 năm học 2020-2021

Hướng dẫn ôn tập học kỳ 2 năm học 2020-2021

Lượt xem:

2021_Huong dan on tap hk2_ c12vinhbinhnam1 ...
Phân phối chương trình các môn học năm học 2020-2021

Phân phối chương trình các môn học năm học 2020-2021

Lượt xem:

2021_PPCT_c2vinhbinhnam1_lưu ...
Trang 1 / 512345 »