Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1 tham gia tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý sử dụng Sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ công văn số 1239/SGDĐT-GDTrH&GDTX, ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý sử dụng sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021-2022;

Thực hiện công văn số 134/TB-PGDĐT, ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận về việc tổ chức tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý sử dụng sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021-2022.

Từ ngày 08/6/2021 đến hết ngày 18/6/2021, Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1 đã tham gia một điểm cầu tại đơn vị để giáo viên, cán bộ quản lý dự tập huấn với hình thức trực tuyến do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Phương Nam và Công ty Đầu tư xuất bản- Thiết bị Giáo dục Việt Nam tổ chức triển khai tập huấn SGK lớp 6, thời gian cụ thể như sau:

– Đợt 1: Từ ngày 08/6/2021 đến ngày 10/6/2021: tập huấn các SGK lớp 6 thuộc bộ sách Kết nối tri thức cuộc sống, gồm các môn học: Ngữ Văn, Lịch sử và Địa lí, GDCD, MT, Toán, Hoạt động trải nghiệm-Hướng nghiệp, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Khoa học tự nhiên, Công nghệ và Tin học.

Ngày 15/62021: tập huấn SGK môn Tiếng Anh( Global success- chủ biên Hoàng Văn Vân).

– Đợt 2: Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 18/6/2021: tập huấn các SGK lớp 6 thuộc bộ sách Cánh Diều, gồm các môn học: Ngữ Văn, GDCD, GDTC, Lịch sử và Địa lí, Hoạt động trải nghiệm- Hướng nghiệp.

Các phần mềm được lựa chọn đưa vào hỗ trợ cho giáo viên tập huấn: webinar.k12online.vn của Viettel để tập huấn cho bộ sách Kết nối tri thức cuộc sống. Phần mềm Zoom tập huấn cho bộ SGK Cánh diều.

Kết thúc đợt tập huấn 100% giáo viên được phân công dạy bộ sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021-2022 của nhà trường đều được tiếp cận các phương pháp giảng dạy mới và hình thức tổ chức lớp học. Đến tháng 07/2021 nhà trường tiếp tục cử giáo viên tham gia tập huấn trực tiếp theo thông báo triệu tập của SGD&ĐT tỉnh Kiên Giang.

Một số hình ảnh giáo viên, CBQL tham gia tập huấn trực tuyến:

Giáo viên tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm-Hướng nghiệp 6 thuộc bộ sách Cánh Diều.

Theo dõi tập huấn môn Ngữ văn-GDCD 6.

Tập huấn Hoạt động trải nghiệm- Hướng nghiệp thuộc bộ sách Kết nối tri thức cuộc sống.

Giáo viên theo dõi tập huấn môn GDTC 6.

Thây, cô dự tập huấn môn Tin học 6.

Tập huấn môn Công nghệ 6.

Tập huấn Lịch sử và Địa lí.

Tham gia môn KHTN 6.

Giáo viên theo dõi, tập trung nghiêm túc nghe báo cáo viên giảng bài.

 

CBQL và giáo viên tập huấn môn Tiếng Anh 6.

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Bạo