Thời khóa biểu dạy học trực tuyến khối 9 học kỳ 1, năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ công văn số 6716/VP-TH ngày 04 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chủ trương về việc cho học sinh khối 9 và khối 12 được học qua môi trường internet từ ngày 06/9/2021 đến ngày 20/9/2021;

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của SGD&ĐT tỉnh Kiên Giang và sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thuận.

Từ ngày 06/9/2021 bộ phận Chuyên môn  trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1 đã phân công giáo viên dạy khối 9 soạn giảng bài học đầu tiên năm học mới(hình thức dạy học qua môi trường ineternet) theo Thời khóa biểu  cố định từ thứ 02 đến thứ 7.

Một số hình ảnh minh họa

Tiết dạy GDCD của thầy Dững.

Giờ dạy Ngữ văn 9 của thầy Trân

Thầy Bạo, Phó Hiệu trưởng dự giờ tiết dạy môn Toán 9 của thầy Hoàng Anh

 

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Bạo