List Audio nói chuyện của Bác Hồ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” ngày 2/9/1945 tại Quãng trường Ba Đình

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (ngày 19/12/1946)

Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc Tết năm 1956

Bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ III 1961

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Lời kêu gọi toàn quốc chống Mỹ cứu nước (ngày 17_7_1966)

Bác Hồ chúc mừng năm mới Mậu Thân 1968

Bác Hồ chúc mừng năm mới Kỷ Dậu 1969