PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 8 NĂM 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch 100/KH-PGD ngày 16/04/2021 của Phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận về việc hưởng ứng các hoạt động ngày sách Việt Nam (21/04) lần thứ 8 của Ngành giáo dục huyện Vĩnh Thuận năm 2021

Nhằm nâng cao về văn hóa đọc, khơi dậy lòng yêu đọc sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, học tập suốt đời của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, đặc biệt là học sinh, nhằm hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 gắn với các ngày lễ lớn trong năm 2021, tuyên truyền sâu rộng trong toàn ngành về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Tiếp túc kế thừa, phát huy những thành công của các kỳ tổ chức Ngày sách Việt Nam, huy động mọi nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển văn hóa đọc trong đơn vị, trường học. Từ đó đưa phong trào đọc sách lan tỏa thành nếp sống văn hóa trong cộng đồng.

Sáng ngày 26/04/2021, trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1 tổ chức hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 của ngành Giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Thuận năm 2021.

Một số hình ảnh trong ngày phát động hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 8

Học sinh tham gia đọc sách, tại thư viện nhà trường trong ngày phát động hướng ứng Ngày sách Việt Nam

Thế Sơn