PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 8 NĂM 2021

PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 8 NĂM 2021

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch 100/KH-PGD ngày 16/04/2021 của Phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận về việc hưởng ứng các hoạt động ngày sách Việt Nam (21/04) lần thứ 8 của Ngành giáo dục huyện Vĩnh Thuận năm 2021 Nhằm nâng cao về văn hóa đọc, khơi dậy lòng yêu đọc sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, học tập suốt đời của cán bộ quản lý, giáo... ...
KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 8

KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 8

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7 NĂM 2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7 NĂM 2020

Lượt xem:

...
TỔ CHỨC HỘI CHỢ TRAO ĐỔI, CHIA SẺ DỤNG CỤ HỌC TẬP, SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2019-2020

TỔ CHỨC HỘI CHỢ TRAO ĐỔI, CHIA SẺ DỤNG CỤ HỌC TẬP, SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo nhà trường, sáng ngày 04/09/2019 Trường THCS Vĩnh Bình Nam 1 đã tổ chức Hội chợ trao đổi, chia sẻ dụng cụ học tập, sách giáo khoa năm học 2019-2020. Hoạt động nhằm giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có đủ điều kiện để tiếp tục đến trường. Ngoài ra hoạt động còn nhằm giáo dục... ...