KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7 NĂM 2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7 NĂM 2020

Lượt xem:

...
TỔ CHỨC HỘI CHỢ TRAO ĐỔI, CHIA SẺ DỤNG CỤ HỌC TẬP, SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2019-2020

TỔ CHỨC HỘI CHỢ TRAO ĐỔI, CHIA SẺ DỤNG CỤ HỌC TẬP, SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo nhà trường, sáng ngày 04/09/2019 Trường THCS Vĩnh Bình Nam 1 đã tổ chức Hội chợ trao đổi, chia sẻ dụng cụ học tập, sách giáo khoa năm học 2019-2020. Hoạt động nhằm giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có đủ điều kiện để tiếp tục đến trường. Ngoài ra hoạt động còn nhằm giáo dục... ...