HÀNH TRÌNH THỰC TẾ VỀ NGUỒN SÁNG TẠO TÁC PHẨM BÁO CHÍ

HÀNH TRÌNH THỰC TẾ VỀ NGUỒN SÁNG TẠO TÁC PHẨM BÁO CHÍ

Lượt xem:

Sáng ngày 18/06/2022 xuất phát từ Trung tâm chính trị huyện Vĩnh Thuận đoàn học viên lớp tập huấn biên tập viên, cộng tác viên các trang thông tin điện tử huyện Vĩnh Thuận năm 2022 lên đường tham quan thực tế và thực hành các kỹ năng viết tin bài, chụp ảnh, quay video,…đã được học trong hai ngày trước đó tại Trung tâm chính trị huyện Vĩnh... ...