VĨNH THUẬN 10 NĂM VƯƠN MÌNH VỀ ĐÍCH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI

VĨNH THUẬN 10 NĂM VƯƠN MÌNH VỀ ĐÍCH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI

Lượt xem:

 Qua 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận được đầu tư cơ bản hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, cảnh quan môi trường, đường làng ngõ xóm, khu dân cư đều được chỉnh trang đảm bảo sạch, đẹp và trồng hàng rào... ...