Quyết định thành lập Hội đồng tổ chức kiểm tra cuối kỳ II năm học 2020- 2021 và Nội quy giám thị, thí sinh; Phân công giám thị coi kiểm tra HKII

Lượt xem:

Đọc bài viết