HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 30 tháng 09 năm 2020, Trường THCS Vĩnh Bình Nam 1 đã diễn ra Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm học 2020-2021. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Thị Mỹ Trang – Hiệu trưởng, đồng chí Nguyễn Văn Bạo – Phó Hiệu trưởng, đồng chí Trần Thạch Mal- P.Chủ tịch Công đoàn cùng tất cả công chức viên chức trong đơn vị.

Hội nghị thông qua các nội dung như kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị năm học 2019-2020. Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019-2020 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị. Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2019-2020. Thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 của đơn vị. Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 của đơn vị. Báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm học 2019-2020 và chương trình, kế hoạch năm học 2020-2021.

Ngoài ra còn phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu đơn vị với Công đoàn cơ sở. Kết quả đăng kí thi đua năm học 2020-2021 có 31 cá nhân đăng kí danh hiệu Lao động tiên tiến, 14 cá nhân đăng kí Giấy khen UBND huyện, …

Hội nghị đã thành công tốt đẹp với 100% cán bộ giáo viên biểu quyết thống nhất quy chế sẽ thực hiện trong năm học 2020-2021.

Thế Sơn